Onderzoeksportaal

Engels

VROP Methodiek: Berekening van de realisatiegraden van de woongebieden in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Suzanne Van Brussel
  • Tara Galmart
  • Els Terryn
  • Greet Deruyter
Op verschillende niveaus proberen beleidsinstanties vandaag vat te krijgen op de toekomstige woonopgave/woonbehoefte enerzijds en het woonaanbod anderzijds, en dit zowel op kwantitatieve als kwalitatieve manier. Wat is de impact van hun beleid? In het licht van deze vraag heeft deze studie een register onbebouwde percelen gegenereerd voor Vlaanderen, zowel voor 2014, 2019 en 2023. Op basis van deze registers zijn vervolgens realisatiegraden berekend die gedifferentieerd zijn naar zowel bestemmingen als naar verschillende gebiedsindelingen. Zo is er in kaart gebracht welk juridisch bouwpotentieel er nog ligt in Vlaanderen op onbebouwde percelen, welke trends hierin op te merken zijn qua type bebouwing en of we hiermee op koers zijn richting de vooropgestelde kernversterking en verdichting.
Vertaalde titel van de bijdrageVROP Methodology: Calculation of realization rates of residential areas in Flanders
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's77
StatusGepubliceerd - 2023

    Expertisedomeinen

  • S240-ruimtelijke-ordening

Publicaties

Inloggen in Pure