Onderzoeksportaal

Engels

Verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden in Vlaanderen. Indeling op basis van statistische sectoren. Toestand 2013 - 2016 - 2019 - 2022.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Dit technisch rapport beschrijft de resultaten van de actualisatie van de indeling van het Vlaamse grondgebied in ‘verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden’ op het niveau van de statistische sectoren, zoals initieel uitgewerkt in het Ruimterapport 2018 en geactualiseerd in het Ruimterapport 2021 gepubliceerd door het Departement Omgeving. Dit rapport behandelt : (1) de methode beschreven en toegepast om toestand 2022 en toestanden 2013, 2016 en 2019 (opnieuw, volgens de nieuwe versie van de datalaag ruimtebeslag) in kaart te brengen, (2) de bespreking van de de resultaten van het verstedelijkt-randstelijk-landelijk gebied in 2022, (3) een analyse uitgevoerd van de evolutie van de verstedelijking in de periode 2013-2022.
Vertaalde titel van de bijdrageUrbanized, peri-urban and rural areas in Flanders. Classification based on statistical sectors. Status 2013, 2016, 2019, 2022.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijDepartement Omgeving
Aantal pagina's34
StatusGepubliceerd - 2024

    Expertisedomeinen

  • S240-ruimtelijke-ordening

Projecten

Datasets

Inloggen in Pure