Onderzoeksportaal

Engels

Segmentatie VII: waardencreatie bij verweving. Ruimtelijk-economisch perspectief. Verkenning van de economische waarde van verweving en bouwstenen van het verweefkompas.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Wouter Bervoets
  • Anthony Bouckaert
De meeste economische activiteiten bevinden zich in verweven omgevingen. Die nabijheid tussen wonen en werken heeft dus een meerwaarde, voor zowel wonen als werken, die je niet terugvindt bij een scheiding van functies. Dit onderzoek gaat na op welke manier we die meerwaarde concreet kunnen vatten en beschrijven vanuit een ruimtelijk, een socio-ecologisch en een ruimtelijk-economisch perspectief. Werken aan verweving betekent in veel gevallen een continu proces van dialoog en waardeonderhandeling omdat de verschillende actoren (bedrijven, omwonenden, organisaties/beleid) een ander begrip hanteren van waarde, van de soort en hoeveelheid van waarde. Via de tool van het verweefkompas exploreert het onderzoek op welke manier een gesprek met verschillende partijen gevoerd kan worden. Deze bestudeert het ruimtelijk-economisch perspectief.
Vertaalde titel van de bijdrageSegmentatie VII: the creation of value in mixed use environments. Spatial economic perspective.: Exploration of the economic value of mixed use environments and building blocks of the mixed use tool.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's44
StatusGepubliceerd - 2022

    Expertisedomeinen

  • S240-ruimtelijke-ordening

Publicaties

Inloggen in Pure