Onderzoeksportaal

Engels

Schaminée J., Haveman R., Hennekens S., Horsthuis M., Janssen J., De Ronde I., Smits N. en Sỳkora K.(2019)--Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. Herkenning, ecologie, verspreiding. Tweede, herziene editie. Zeist, KNNV Uit-geverij. 463 p., kleurenillustraties (foto’s), tabellen en kaarten. Hardcover, ISBN 9789050117081. Prijs:€ 42, 95.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftWetenschappelijke review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDumortiera
Volume116
Pagina's (van-tot)58-60
ISSN0251-1134
StatusGepubliceerd - 2020
Inloggen in Pure