Onderzoeksportaal

Engels

Opmeten van de huidige ecologische situatie (TO) in de omgeving van het geplande ecoduct over de E19 in Halle

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Rik Puls
  • Peter Claus
  • Peter Adriaens
  • Lore De Wolf
Om het functioneren van het geplande ecoduct te kunnen meten, wordt de huidige ecologische situatie vóór de aanleg van het ecoduct opgemeten. In deze studie worden bestaande en potentiële natuurwaarde in de omgeving van het geplande ecoduct geïnventariseerd en wordt ingeschat welke doelsoorten mogelijk gebruik kunnen maken van deze ontsnipperingsmaatregel.
Vertaalde titel van de bijdrageMeasurement of the current ecological situation (TO) in the vicinity of the planned ecoduct across the E19 in Halle
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's163
StatusGepubliceerd - 2022

    Expertisedomeinen

  • S240-ruimtelijke-ordening - Hallerbos
Inloggen in Pure