Onderzoeksportaal

Engels

Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, toestand 2022: Technische fiches

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Tomas Crols
  • Els Verachtert
  • L. Poelmans
Dit technisch rapport beschrijft de resultaten van de actualisatie van de originele studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen’ uitgevoerd in 2016 voor department Ruimte Vlaanderen – nu opgegaan in het departement Omgeving. We verwijzen naar deze originele studie voor een uitvoerige beschrijving van de methodologie. In dit rapport wordt enkel een beknopte beschrijving van de resulterende indicatoren en de methodologische verschillen ten opzichte van de originele studie toegelicht.
Vertaalde titel van de bijdrageDevelopment opportunities based on node value and level of facilities, situation 2022: Technical report
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2024
Extern gepubliceerdJa

Datasets

Inloggen in Pure