Onderzoeksportaal

Engels

Observations and typification of Pinnularia rabenhorstii Hilse (Pinnulariaceae, Bacillariophyta)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNotulae Algarum
Volume191
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
StatusGepubliceerd - 2021
Inloggen in Pure