Onderzoeksportaal

Engels

MS3.6: Best Practice Standardised Extract, Transform and Load (ETL) procedures

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Esko Piirainen
  • Zhengzhe Wu
  • Lisa French
  • Sofie De Smedt
  • Rui Figueira
  • Pedro Arsenio
  • Elspeth Haston
  • Laurence Livermore
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's67
StatusGepubliceerd - 2022

Links

Projecten

Inloggen in Pure