Onderzoeksportaal

Engels

Evaluatie bermbeheer Ring Brussel - invloed van het 20 jaar volgehouden beheer op de biodiversiteit en op de structuurkwaliteit/robuustheid van de aanwezige ecosystemen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  • Roosmarijn Steeman
  • Jorg Lambrechts
  • Wim Vertommen
  • Pieter Vanormelingen
  • Ilf Jacobs
Deze studie begint met een uitgebreide samenvatting, gevolgd door een inleiding. Daarna komt de bespreking van de methodiek om elk van de 5 elkaar logisch opeenvolgende vragen die gesteld worden in deze studie te beantwoorden (hoofdstuk 2.1 tem 2.5): hoe verloopt het bermbeheer
momenteel in de praktijk? Inventariseer de fauna en flora. Wat is het effect van het ecologisch bermbeheer. Bepaal een toekomstig streefdoel en geef suggesties voor toekomstig beheer.
Vervolgens komen de resultaten aan bod voor elk van deze 5 vragen (hdst 3.1 tem 3.5), waarbij de resultaten van de voorgaande vraag, meegenomen worden naar de volgende vraag.
Vertaalde titel van de bijdrageEvaluation of road verge management in the Brussels Ring Road - influence of the 20 years of management on biodiversity and on the structural quality/robustness of the ecosystems present
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's353
StatusGepubliceerd - 2021

    Expertisedomeinen

  • B410-bodembeheer - fauna en flora
Inloggen in Pure