Onderzoeksportaal

Engels

Botanische classificatie en naamgeving - een introductie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek

Het correct classificeren en benoemen van organismen is cruciaal voor een
breed scala aan biologische onderzoeksgebieden. Een dergelijk kader is ook
essentieel om de onderwerpen rond duurzaam gebruik, beheer en behoud
van biodiversiteit te bespreken, met inbegrip van hun juridische context. Dit
boekje geeft een overzicht van de belangrijkste elementen en processen van
het classificeren en de naamgeving van planten en schimmels, ofwel het vakgebied
genaamd “Plantentaxonomie”. We beginnen met een historisch overzicht
van deze discipline. Hoewel we niet uitputtend ingaan op de methoden
om evolutionaire stambomen te reconstrueren (fylogenetica), wordt wel de
historische context van de ontwikkeling ervan gegeven en enkele elementen
die rechtstreeks van invloed zijn op taxonomische beslissingen worden behandeld.
Het doel van dit boekje is om een praktische inleiding te geven op
dit onderzoeksveld. Als zodanig kan het worden gebruikt door degenen die
een specifieke interesse hebben in de classificatie en naamgeving van planten,
maar ook door hen die dit vak doceren aan instellingen voor middelbaar en
hoger onderwijs.
Hoewel de informatie algemeen is, zijn de meeste voorbeelden afkomstig van
tropisch Afrikaanse planten en schimmels. Elk hoofdstuk wordt gevolgd door
een overzicht van de literatuur en online beschikbare bronnen met betrekking
tot de behandelde onderwerpen. Dit is zeker niet uitputtend en richt zich
opnieuw voornamelijk op de taxonomie van Afrikaanse planten en schimmels.
De auteurs hopen dat deze publicatie zal bijdragen aan de ontwikkeling van
taxonomische expertise, met name die in de Centraal-Afrikaanse regio. Dit
boekje wordt ook geproduceerd in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en
Indonesisch, en zal (vrijwel) gratis beschikbaar zijn (onder de CC-BY-licentie)
voor middelbare scholen en universiteiten (zowel docenten als studenten),
met de complimenten van Plantentuin Meise.
Vertaalde titel van de bijdrageBotanical classification and nomenclature - an introduction
Originele taal-2Nederlands
Plaats productieMeise
UitgeverijJardin Botanique Meise
Aantal pagina's75
ISBN van geprinte versie9789492663238
DOI's
StatusGepubliceerd - 10-mrt.-2021

    Expertisedomeinen

  • B290-taxonomie-van-planten

DOI

Inloggen in Pure