Onderzoeksportaal

Engels

Annex eindrapport (Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen – SLO-4)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

Deze annex hoort bij het onderzoek “Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen – SLO-4” dat in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid werd uitgevoerd.
Het omvat een bespreking van de resultaten naar mate van verstedelijking, op het niveau van Vlaanderen.
In het tweede hoofdstuk is een beknopte methodologische toelichting opgenomen. Hierin wordt enerzijds meer uitleg gegeven over:
 hoe de indeling in gebieden van verstedelijking tot stand is gekomen;
 de weging van de resultaten, middels een vergelijking van de netto-steekproef en de populatie.
Voor een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methodologie van het onderzoek verwijzen we naar het eindrapport “Uitvoeren van een schriftelijke enquête ter bepaling van het percentage gehinderden door geur, geluid en licht in Vlaanderen – SLO-4”.
In het derde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken.
Vertaalde titel van de bijdrageAnnex final report (Conducting a written survey to determine the percentage of people who are hindered by odor, noise and light in Flanders – SLO-4)
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijDepartement Omgeving
Aantal pagina's27
StatusGepubliceerd - 2018

    Expertisedomeinen

  • P200-akoestiek - Licht
Inloggen in Pure