Onderzoeksportaal

Engels

Digitale ontsluiting van botanische biodiversiteitsdata

Project: Onderzoek

Beschrijving

De Plantentuin Meise zal met het voorgestelde digitalisatieproject haar voortrekkersrol bij het
openstellen van biodiversiteitsdata verder kunnen versterken. Het project zal daarmee
bijdragen aan de verdere verhoging van de internationale zichtbaarheid van de Plantentuin
aangezien het zijn positie als één van de twintig grootste herbaria ter wereld zo verder zal
kunnen uitbouwen. Een verhoogde visibiliteit draagt daarnaast ook bij tot een intensiever
gebruik van de collecties.
Meer concreet heeft het project de volgende doelstelling: Het digitaal beschikbaar maken
van de Europese, Amerikaanse, Aziatische en Australische herbariumcollecties van de
vaatplanten (bloemplanten en varens) en van alle collecties macro-algen ten behoeve van
lopend onderzoek bij de Plantentuin en elders. In totaal betreft dit 1,4 miljoen specimens.
Korte titelDOE2
AcroniemDOE2
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/06/1830/06/21

Publicaties

Projecten

Inloggen in Pure