Onderzoeksportaal

Engels

Jan Rammeloo

Persoon

    Expertisedomeinen

  • B290-taxonomie-van-planten

Recentste publicaties

  1. Culture de Pleurotus tuber-regium (Fr.) Singer sur substrat ligno-cellulosique en République Démocratique du Congo

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

Bekijk alle (31) »

Inloggen in Pure