Onderzoeksportaal

Engels

Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

Organisatie: Afdeling

Contactinformatie

Koning Albert II laan 20, bus 8
Ferraris
1000
Brussel
België
  • Telefoon: +32(0)2 553 11 71

Organisatie profiel

  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsplanning o.a. RUP’s
  • Omgevingsprojecten, - vergunning en Vlaamse Investeringsprojecten (VIP)
  • Leef- en omgevingskwaliteit inclusief milieueffectenrapportage, omgevingsveiligheidsrapportage en externe veiligheid
  • Land en bodembescherming
  • Begeleiding en ondersteuning inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage en kwaliteitsbewaking
  • Erkenningen
Inloggen in Pure