Onderzoeksportaal

Engels

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Organisatie: Afdeling

Contactinformatie

Koning Albert II laan 20, bus 8
Ferraris-gebouw
1000
Brussel
België
  • Telefoon: +32(0)2 553 83 79

Organisatie profiel

  • Beleidsontwikkeling en -voorbereiding van het (langetermijn)omgevingsbeleid voor ruimte en milieu
  • Regelgeving en instrumentarium omgevingsbeleid inzake ruimte en milieu
  • Taken van juridische dienstverlening
  • Beleid rond geluidshinder
Inloggen in Pure