Research portal

Dutch

Vermesting

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologypeer-review

De emissie van stikstof en fosfor naar het natuurlijk milieu in Vlaanderen behoort tot de hoogste van Europa. Verhoogde concentraties van voedingsstoffen hebben geleid tot een significante afname van planten en korstmossen gebonden aan voedselarme milieus. Planten gebonden aan voedselrijke terrestrische milieus gaan vooruit. Met het gevoerde beleid worden noch de plandoelstellingen inzake natuurgerichte milieukwaliteit van het MINA-plan3, noch de doelstelling inzake de goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren in 2015 van de Kaderrichtlijn Water gehaald
Original languageDutch
Title of host publicationNatuurrapport 2007 : Toestand van de natuur in Vlaanderen : Cijfers voor het beleid
Number of pages21
Publication date2007
Pages75-95
Publication statusPublished - 2007
Log in to Pure